Zakoni i propisi

Priloženi dokumenti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN (3/2017)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (7/2017.)
Procedura o vođenju evidencije ugovora PPVS Ozanic
Procedura blagajničkog poslovanja PPVS Ozanic
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga PPVS Ozanic 1
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga2
Izjava Prilog 2

 

Opći akti

Statut
Godišnji_plan_2019_2020
Kurikul 2019 2020-_
Etički kodeks
Kućni red
Pravilnik o radu 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Stanko Ožanić

 

Financijska izvješća

Bilješke uz fin. izvještaje 2018.
Proračun 2018.
Plan nabave za 2017. (izmijenjen)
Plan nabave za 2016. godinu                      
Proračun za 2016. godinu 
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Plan prihoda i primitaka
Plan rashoda i izdataka.

 

JAVNI POZIVI

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, 67/14. i 81/15.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude je dana 13. veljače 2017., nakon provedenog glasovanja donijelo Odluku o odabiru koju možete pogledati u prilogu. Odluka o odabiru -ekskurzija

 

U prilogu možete pogledati Popis odabranih ponuda koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku svih završnih razreda u 2017./2018. školskoj godini,  za  organizaciju višednevne izvan učioničke nastave na relaciji ZADAR-Beč-Krakow-Wielizicka-Oswiecim-PRAG. Ekskurzija – odabrane ponude

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvan učioničke nastave (školska ekskurzija)Obrazac

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Zadru  te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11.,16/12.,86/12., 94/13. i 152/14.)  Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar  iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  i objavljuje JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Javni poziv za stručno osposobljavanje

 

 

Share This: