Zakoni i propisi

Priloženi dokumenti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN (3/2017)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (7/2017.)
Procedura o vođenju evidencije ugovora PPVS Ozanic
Procedura blagajničkog poslovanja PPVS Ozanic
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga PPVS Ozanic 1
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga2
Izjava Prilog 2

 

Opći akti

Statut
Godisnj plan i program- šk-god. 2020-21-
Kurikul_2020.2021_
Etički kodeks
Kućni red
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u PPVS Ozanic
Pravilnik o radu 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Stanko Ožanić

 

Financijska izvješća

plan nabave 2020
Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna
bilješke uz fin.izvještaje
Proracun
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Plan prihoda i primitaka
Plan rashoda i izdataka.

 

 

Share This: