Financije

2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja

Referentna str.

bilješke uz fin.izvještaje 12-2022

Plan nabave za 2023

Financijski plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

2022.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.godinu – rebalans I.

Obrasci financijskih izvjestaja 062022

referentna stranica FI za 062022

Dopuna plana nabave za 2022.

bilješke uz financijske izvještaje 062022

Obrasci financijskih izvjestaja 092022

2021.

Financijski-izvještaji_2021 1

Financijski-izvještaji_2021 2

Financijski-izvještaji_2021 3

Financijski-izvještaji_2021 4

Financijski-izvještaji_2021 5

Financijski-izvještaji_2021 6

bilješke-uz-fin.izvještaje-2021

Plan rashoda i izdataka

Plan prihoda i primitaka

bilješke-uz-fin.izvještaje-2021

2020.

Financijsko-godišnje-izvješće (2)

Financijsko-godišnje-izvješće (1)

Obrasci-financijskih-izvjestaja-v.6.0.2

bilješke-uz-fin.izvještaje (1)

Obrasci-financijskih-izvjestaja-v.6.0.2

Plan-rashoda-i-izdataka.compressed-1-1

Plan-prihoda-i-primitaka.compressed-1

2019./2018./2017.

Prorac

Kopija-2-Prilog-1-Model-prijedloga-financijskog-plana-proračunskog-korisnika-proračuna

bilješke-uz-fin.izvještaje

plan-nabave-objavljen_-uz413nabava

Ostalo:

Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_1

Share This: