Državna matura: podjela potvrda

U petak, 21. 7.2023. održat će se podjela potvrda o položenim ispitima državne mature, od 8.00 do 11.00 sati u zbornici. Potvrde preuzimate sami ili uz punomoć roditelja.

Melita Ivanac, ispitni koordinator

Share This: