Djelatnici

Share This:

      

Red. br.  Ime i prezime –

 zvanje

Nastavni predmet
 1.  Tamara Marin, mag.hrvatskog jezika i književnosti  Hrvatski jezik
 2. Jasna Ražov

prof.hrvat.jezika

Hrvatski jezik

 

 3. Drinka Dujmović

prof. savjetnik hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik
 4.  Danijela Rimanić, dipl.oec.  Ekonomska grupa predmeta
 5. Helena Šarić, prof. engl.jezika  Engleski jezik
 6. Marija Škifić

prof.engl.i talij.jez.

Engleski jezik

 

 7. Snježana Zubčić

prof.njem.i talij.jez

Njemački jezik

Talijanski jezik

 8. Karmen Turčinov

prof.latinsk.jezika i arheologije

Latinski jezik
 9. Rina Krišto

prof.povijesti i dipl.arheolog

Povijest

 

 10. Marija Rogoznica

Prof. sociologije i geografije

Politika i gospodarstvo
 11. Darko Kilijan

prof. mentor tjelesne i zdravst.kulture

Tjelesna i zdr. Kultura
 12. Ivo Bailo

prof. mentor tjelesne i zdravst.kulture

Tjelesna i zdr.kultura
 13. Majda Kajtazović  Mržljak dipl.ing.elektrotehnike Računalstvo

 

14. Lovre Lovrinov Računalstvo
 15. Ivo Batović

prof.zemljopisa i povijesti

Zemljopis, povijest
 16. Nedjeljka Kazija

prof.matematike

Matematika
 17. Jana Vihar

Dipl.ing. mat.

Matematika
 18. Barbara Gaćin dipl.ing. prehrambene tehnologije Prehrambena grupa predmeta
 19. Sanja Šimac

dipl.ing.biologije

Biologija
 20. Zrinka Lovrinov-    Lovrin

dipl.ing.agronomije, savjetnik

Poljoprivredna grupa predmeta
 21. Višnja Turčinov

dipl.ing.agronomije

Poljoprivredna grupa predmeta
 22. Branka Vulić dipl.ing.agronomije Poljoprivredna grupa predmeta
 23. Valentina Prtenjača

dipl.ing.agronomije, savjetnik

Poljoprivredna grupa predmeta
 24. Petar Matak, dipl.ing. agronomije Poljoprivredna grupa predmeta
 25. Željka Kajmak

dipl.ing.agronomije, savjetnik

Poljoprivredna grupa predmeta
 26. Višnja Sikirić

dipl.ing.agronomije, savjetnik

Poljoprivredna grupa predmeta
 27. Željkica Aralica

dipl.ing.agronomije, savjetnik

Poljoprivredna grupa predmeta
 28. Ante Gospić

dipl.ing.agronomije

Poljoprivredna grupa predmeta
 29. Sonja Bautović

dipl.ing.agronomije

Poljoprivredna grupa predmeta
 30. Anastazia Milardović

dipl.ing.prehr.tehnologije, savjetnik

Prehrambena grupa predmeta
 31. Linda Segarić

dipl.ing.prehr.tehnologije, savjetnik

Prehrambena grupa predmeta
 32. Blaželjka Marić

dipl.ing.biotehnologije,mentor

Prehrambena grupa predmeta
 33. Marina Čirjak,

mag. prehrambene tehnologije

Prehrambena grupa predmeta
 34. Melita Puhov

Dipl.ing. prehrambene tehnologije

Prehrambena grupa predmeta
 35. Nenada Škara

dipl.ing.biotehnologije

Prehrambena grupa predmeta
 36. Lorena Dekorti

dipl.ing.prehr.tehnologije

Prehrambena grupa predmeta
 37. Matilda Sindičić

dipl.ing.prehr.tehnologije

Prehrambena grupa predmeta

 

 38. Maja Žunić

dr.veter.medicine, mentor

Veterinarska grupa predmeta
 39. Mirjana Božulić

dr.veter.medicine

Veterinarska grupa predmeta
 40. Sayonara Mršić

dr.veter.medicine, savjetnik

Veterinarska grupa predmeta
 41. Alenko Kovač

dr.veter.medicine

Veterinarska grupa predmeta
 42. Marijana Božina

dr.veter.medicine

Veterinarska grupa predmeta
 43.  Sofija Mihaljević Rakić,majstor specijalist kuhar Ugostiteljsko posluživanje
 44. Marica s. Rita Maržić

dipl.kateheta, mentor

Vjeronauk
 45.

 

(Tanja Anić, dipl.ing.kem zamjena)

Marija Birkić

dipl.ing.kemij.tehnologije

Kemija

 

 46. Melita Ivanac

dipl.ing.prehr.tehnologije, mentor

Prehrambena grupa predmeta
 47. Miro Sorić

dipl.ing.prehr.tehnologije

Prehrambena grupa predmeta
 48. Branka Morović

kemij.tehničar

Laboratorijske vježbe
 49. Jasna Matulić

prof.psihologije

Psiholog Škole
 50. Ivana Škunca

dipl.oec. dipl.knjižničar

Knjižničar Škole
 51. Marina Macan

prof.pedagogije i sociologije

Pedagog Škole
 52. Kokić Zorka,dipl.ing.preh.teh. Prehrambena grupa predmeta
 53. Nada Beretin Spremačica
 54. Nada Erstić Spremačica
 55. Stipan Gulan

brodostrojar.tehničar

Kućni majstor
 56. Zorka Batović

Ekonomist

Računovotkinja
 57. Ivana Gaće

mag. edukacije fizike i matematike

Matematika,

Fizika,

Računalstvo

 

 58. Bruna Bišćan

Prof.filozofije i ruskog jezike

Etika i kultura; etika
 59. Veseljka Žmikić

prof.hrvatskog jezika

Tajnik Škole
 60. Katica Nekić

Dipl.ing.prehrambene tehnolgije

Prehrambena grupa predmeta
 61. Ingrid Trninić

Dipl.ing.prehrambene tehnolgije

Prehrambena grupa predmeta
 62. Marijana Stojak Spremačica
 63. Smiljana Prtenjača Majstor specijalist kuhar
64. Draženka Vicković, ing prometa Promet i vožnja
 65. Gordana Klarić, dipl.ing. elektrotehnike  Matematika
 66. Sanja Mrkić, prof.hrvatskog jezika Hrvatski jezik
 67.

 

Jelena Gulan

mag.ing., mentor

Ravnateljica  Škole