Zaštitnik škole

Zaštitnik škole – sv. Marko evanđelista

Sveti-Marko

Sv. Marko je autor jednog od četiri evanđelja. Po svemu je bio Židov koji je slijedio Isusa i prihvatio kršćanstvo. Deset puta spominje se u Novom Zavjetu. Najvjerojatnije je on, mladić, koji je išao za uhićenim Isusom, zaogrnut plahtom, a kad su ga htjeli uhvatiti, ostavlja plahtu i bježi gol. Znamo da je putovao kao pratilac Pavla i Barnabe na Pavlovu prvom misijskom putovanju. Predaja kaže da je napustivši Pavla otputovao u Rim sa Sv. Petrom i kao Petrov tajnik napisao svoje evanđelje prema Petrovom kazivanju. Biblijski stručnjaci smatraju da je Markovo evanđelje napisano prvo od svih.
Kada se čita njegovo evanđelje možemo se susresti sa sv. Markom kao odličnim pučkim pripovjedačem. On pripovjeda događaje iz Isusovog života kratko, ali jasno.
Kršćanska Tradicija dodijelila je svakom evanđelisti njegov simbol. Simbol sv. Marka je krilati lav. Prema tumačenju sv. Marko ima simbol krilatog lava, jer svoje Evanđelje počinje s Ivanom Krstiteljem, koji je „glas što viče u pustinji“.
Sv. Marko je zaštitnik odvjetnika, građevinskih radnika, zidara. Njemu se utječe protiv nevremena, munje, tuče, za dobro vrijeme i dobru žetvu. Upravo iz tih razloga na blagdan sv. Marka počinju i proljetni blagoslovi polja. Taj običaj i danas živi u mnogim našim krajevima.
Prema jednoj legendi dok je propovijedao evanđelje duž obale Jadrana, zahvatila mu je lađu snažna oluja i natjerala je među otočiće i sprudove. Tu mu se ukazao anđeo i reče: “Na ovim lagunama izrast će velik grad tebi na čast.” Sv. Marko je tako postao zaštitnikom Venecije, a grad je usvojio njegov simbol za svoj grb.
U Hrvatskoj posvećene su sv. Marku dvije katedrale: u Korčuli i u Makarskoj, a u Zagrebu na Griču starodrevna crkva Sv. Marka je simbol Gornjega grada. To je crkva koja je najviše ušla u razna povijesna zbivanja hrvatskoga naroda.
Sveti Marko se smatra osnivačem jedne prestižne crkve s početka kršćanstva u Aleksandriji. Kao aleksandrijskog biskupa neprijateljski raspoloženi stanovnici napali su ga na oltaru, vezali oko vrata i tako su ga vukli dok nije preminuo. Nevrijeme je spriječilo ubojice da ga spale. To se zbilo 25. travnja 68. godine. Njegovo tijelo je ostalo netaknuto te su ga kršćani pokopali, a danas se čuva u bazilici sv. Marka u Veneciji. Blagdan mu je u Rimokatoličkoj Crkvi 25. travnja.

Share This: