Obrazovni materijal

Obrazovni materijali za učenike i nastavnike

TEHNIČAR NUTRICIONIST

Obrazovni materijali za tehničar nutricionist

FIZIKA

FIZIKA 1:

Treći Newtonov zakon https://www.loom.com/share/da0d7b99f508470aa8849739d72bf676

Gravitacijska sila https://www.loom.com/share/d2cf06791a0a47c9a8e6f93991b81ecd

Horizontalni hitac https://www.loom.com/share/b35f44f9ba044168aa03af98cd1660ce

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1:

Brojevni pravac https://www.loom.com/share/6423be58cc114bafb28bb5a7f7c892b3

Intervali i brojevni pravac https://www.loom.com/share/51eccfb960fa4613bc5426c2ec4de4bc

Opseg i površina geometrijskih likova (priprema za ispit) https://www.loom.com/share/2f4d2030822541c6813f2bb48bad37ca

Definicije trig. funkcija pravokutnog trokuta https://www.loom.com/share/98c0da5f8e8e4fc2b0f90b8137afe7ed

Sličnost trokuta https://www.loom.com/share/b5f8b25c010446d09185355d4a939624

Trokut https://www.loom.com/share/a502fb7291fb4f94bb45b95b44beb744

Sustav linearnih jednadžbi https://www.loom.com/share/bf366b10808d4af8a3cbcc202a6f4733

Linearne nejednadžbe (2.dio)  https://www.loom.com/share/3bf03354a7a043879d09224bf7978c1e

Linearne nejednadžbe https://www.loom.com/share/4df6a6a45ae749f0938d2a29e1c4d0c9

MATEMATIKA 2:

Pojam postotka: https://www.loom.com/share/fa50e18198e6420bb2474567429fe863

Računanje s postocima: https://www.loom.com/share/a9fbf95cc25e4e44b01c3871c64bcaea

Računanje s postocima (2.dio): https://www.loom.com/share/359b6baf3bdf48d28ce2fa92980bee09

Valjak https://www.loom.com/share/a7dec97ea39d42e5943d5c95f6ec85e2

Poučak o sinusima: https://www.loom.com/share/829d827de74d4cab8eddfbf3583165ef

Poučak o kosinusu: https://www.loom.com/share/adffa3fb741d479693ab7cee9ff234c1

Primjena poučka o sinusima I poučka o kosinusu https://www.loom.com/share/d9021d45696f4a4e9145124c81e654bf

Primjena poučka o sinusima I poučka o kosinusu u životu https://www.loom.com/share/cf0cdf2ce6af462e9a7e9ae775a0c05f

Kvadratna funkcija: https://www.loom.com/share/502d50ceb84f4d54ad1930242e387949

Kvadratna funkcija (priprema za ispit) https://www.loom.com/share/f999ab7bcd1b4a8f8ba7733d6251d73b

Graf kvadratne funkcije https://www.loom.com/share/369e3455cbfc4eda987d95573cf9ebdf

MATEMATIKA 3:

Definicije trig. funkcija sinusi I kosinus na brojevnoj kružnici: https://www.loom.com/share/f154512913264d11952b631d2a15eb62

Definicije trig. funkcija tangens I kotangens na brojevnoj kružnici: https://www.loom.com/share/e782453a2eb548d5a5f2019da1deac97

Definicije trigonometrijskih funkcija (ponavljanje): https://www.loom.com/share/d7fc83709c974282bf11ab3b1ef90e2b

Svojstva trig. funkcija (parnost I periodičnost): https://www.loom.com/share/028b5630900f4b3487780f066b643d3a

Trigonometrijske funkcije (priprema za ispit): https://www.loom.com/share/7ef0d4db51e54c0b8e90dcdd1e79615c

Vektori u koordinatnom sustavu – zadaci: https://www.loom.com/share/33ef9a2846504e2281f33712f0d04857

Zbrajanje i oduzimanje vektora: https://www.loom.com/share/20eb2e87e52c4c7394a9c4c1e6e5f4ec

MATEMATIKA 4:

Uvjet okomitosti I paralelnosti pravaca: https://www.loom.com/share/a70a19238ef94779909419cce98d5a80

Pripreme za maturu: https://www.loom.com/share/c17d39d21d7c4e2899f6a2a5d3b59baf

Jednostavni kamatni račun: https://www.loom.com/share/1f87d419a188416ab19477010386a3f9

3.D razred:

Razlomci: https://www.loom.com/share/fcbc1c568dd747799ccb2b2c2e3e4f65

Množenje razlomaka cijelim brojem: https://www.loom.com/share/ac243e408ffa4e9a82a9da93a34e9ae3

Share This: