Zakoni i propisi

Priloženi dokumenti:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN (3/2017)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (7/2017.)

 

OPĆI AKTI
Godišnji plan 2018/2019
Kurikul 2018/2019
Statut
Etički kodeks
Kućni red
Pravilnik o radu 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Stanko Ožanić
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 
Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu                      
Proračun za 2016. godinu 
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015
Plan prihoda i primitaka
Plan rashoda i izdataka.
Plan nabave za 2017. (izmijenjen)

 

JAVNI POZIVI

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, 67/14. i 81/15.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude je dana 13. veljače 2017., nakon provedenog glasovanja donijelo Odluku o odabiru koju možete pogledati u prilogu. Odluka o odabiru -ekskurzija

 

U prilogu možete pogledati Popis odabranih ponuda koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku svih završnih razreda u 2017./2018. školskoj godini,  za  organizaciju višednevne izvan učioničke nastave na relaciji ZADAR-Beč-Krakow-Wielizicka-Oswiecim-PRAG. Ekskurzija – odabrane ponude

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvan učioničke nastave (školska ekskurzija)Obrazac

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Zadru  te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11.,16/12.,86/12., 94/13. i 152/14.)  Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar  iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  i objavljuje JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Javni poziv za stručno osposobljavanje

 

 

Share This: