Učenici 3. c razreda, u sklopu svoje praktične nastave, naučili su obaviti opći pregled u Veterinarskoj ambulanti Puntamika.

OPĆI PREGLED je pregled kojim se utvrđuje opće zdravstveno stanje životinje. Provodi se prilikom svakog prvog dolaska u veterinarsku ambulantu, prije cijepljenja, te kao prvi korak za utvrđivanje dijagnoze oboljenja. Obuhvaća: vaganje životinje, inspekcijski pregled građe, gojnog stanja i ponašanja životinje, pregled vidljivih sluznica i limfnih čvorova, uzimanje trijasa (temperatura, bilo, disanje), auskultaciju srca i pluća, te palpaciju abdomena. Ako se, prilikom općeg pregleda, utvrde abnormalnosti, kreće se u daljnju dijagnostiku pojedinih organskih sustava, vađenje krvi, ultrazvučne pretrage itd.

Sayonara Mršić, dr. med. vet

Share This: