Brošura ,,Interuju s roditeljima – odgovori koje je dobro znati”

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

U listopadu 2017. godine, u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga održan je godišnji sastanak Radne skupine za Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u RH. Zadaća Radne skupine je savjetovanje Ureda o provedbi opće strategije Nacionalnog informacijskog sustava za droge, metodama prikupljanja i analize podataka, komunikacijskoj strategiji i daljnjem razovoju aktualnih tema i trendova koji se pojavljuju na području novih psihoaktivnih tvari, predlaganje aktivnosti i mjera te sudjelovanje u izradi radnih dokumenata i stručne literature.

Brošura Intervju s roditeljima- odgovori koje je dobro znati

Zbog rastuće dostupnosti proizvoda koji sadrže nove psihoaktivne tvari te visokih rizika koji se povezuju s njihovom konzumacijom, svrha predmetne brošure je informirati roditelje o toj pojavi. Roditelji u brošuri mogu pronaći osnovne informacije o tome što su nove psihoaktivne tvari (nove droge!), u kakvim se oblicima pojavljuju, gdje se iste mogu nabaviti, koji su učinci i štetne zdravstvene posljedice konzumacije novih droga, te kako prepoznati trovanje novim psihoaktivnim tvarima. Također su navedeni savjeti o tome kako na vrijeme uočiti i spriječiti problem vezan uz konzumaciju novih psihoaktivnih tvari, odnosno kako razgovarati s djetetom o novim drogama i štetnim posljedicama njihove konzumacije.

Nove droge

S obzirom na aktualnost problematike novih droga i njihove pojavnosti na tržištu RH, kao i trendove koji ukazuju kako je Hrvatska iznad europskog prosjeka po konzumiranju novih droga među mladima, važnost informiranja i znanja o navedenoj problematici ključna je u rješavanju problema.

Elektronski oblik brošure Intervju s roditeljima- odgovori koje je dobro znati možete preuzeti ovdje.

Share This: