Agenda 2030

Cilj 8. Promovirati inkluzivni i održivi ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) dostojanstven rad definira kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Kako bi rad bio dostojanstven, on mora:

  • Biti pošteno plaćen
  • Garantirati siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada
  • Omogućiti jednake prilike i uvjete za sve
  • Uključivati socijalnu zaštitu radnika i njihovih obitelji
  • Nuditi prilike za osobni razvoj i socijalnu integraciju radnika
  • Omogućiti radnicima izražavanje zabrinutosti.

Na stanje i razvoj gospodarstva utječu raspoloživost prirodnih i proizvedenih sredstava, ljudsko znanje i sposobnosti njegove uporabe kao i organizacijski oblici i društvene institucije koje reguliraju i usmjeruju gospodarske napore te raspodjela njihovih rezultata.

Važan pojam za razumijevanje ovog cilja je i BDP-a (bruto domaći proizvod) koji označava vrijednost svih roba i usluga proizvedenih unutar jedne države u određenom vremenskom razdoblju. Računanje BDP-a pruža uvid u razvoj i stupanj rasta državnog gospodarstva ali i životni standard državljana.

Kako bi gospodarski rast bio održiv primarno je omogućiti adekvatne društvene uvjete koji će zatim omogućiti kvalitetne poslove i gospodarski rast bez negativnog utjecaja na okoliš.

-Prema podacima IOL-a, više od 204 milijuna ljudi bilo je nezaposleno u 2015. godini.

-Ako analiziramo inkluzivnost i rodnu ravnopravnost, studija Međunarodne organizacije rada iz 2017. godine otkriva da je razlika u plaćama s obzirom na spol iznosila 19 % u korist muškaraca.

-U svijetu je 218 milijuna djece starosti između 5 i 17 godina zaposleno, a njih 152 milijuna žrtva su izrabljivanja djece (2014. godina)

Navedeni podaci pokazuju kako je potrebno još mnogo rada za realizaciju osmog cilja održivog razvoja. No, pogledajmo jedan pozitivan primjer koji pokazuje kako su velike promjene moguće s malo ulaganja. Ekonomist Muhammad Yunus 1976. osnovao je Grameen banku u Bangladešu s ciljem pružanja malih zajmova (mikro kredita) siromašnim pojedincima. Na taj je način siromašnima pružena prilika da započnu vlastiti posao te izađu iz siromaštva, odnosno pomognu sami sebi, nakon čega otplaćuju zajam. Kada su 2006. godine Muhammad Yunus i Grameen banka osvojili Nobelovu nagradu za mir usluge banke koristilo je više od sedam milijuna ljudi, od čega su više od 95 % bile žene.

 

Share This: