Etički kodeks

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članka 48.  Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića u Zadru, Školski odbor je na sjednici održanoj  15 XII. 2009.  donio 

ODLUKU O  ETIČKOM  KODEKSU  NEPOSREDNIH  NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE  DJELATNOSTI

Dokument možete u cijelosti skinuti OVDJE.

Share This: