Jesenski rok državne mature: prigovori

Maturanti koji ove godine završavaju srednju školu, pisani prigovor podnose ispitnome povjerenstvu u školi. Preporuka je da zbog situacije s Covid 19 prigovore odradimo online.

Dakle, nakon uvida u Vaše testove, u slučaju sumnje na zbroj bodova, time i ocjenu ispita, možete podnijeti prigovor tako da zatražite Obrazac prigovora kod ispitnog koordinatora (koji ću Vam poslati mailom: melita.ivanac@gmail.com)

Obrazac popunite i elektroničkim putem vratite mi na prethodni email.

Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika, koji ove godine završavaju srednju školu donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.

Konačnu odluku o prigovoru učenika na ocjene donosi Centar.

Melita Ivanac, ispitni koordinator

Share This: