Kako zaštititi djecu na internetu

Djeca, kao najranjiviji korisnici Interneta, mogu biti izložena neprimjerenim sadržajima ili ponašanjima na Internetu i zbog toga im je potrebna potpora odraslih, odnosno roditelja, neovisno o tome što djeca o temi sigurnosti i ponašanja na Internetu često znaju više od samih roditelja.
Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom. Program se provodi već nekoliko godina s ciljem upoznavanja učenika s pravilima ponašanja u virtualnome svijetu i prevencijom elektroničkog nasilja te informiranja o sigurnosti na Internetu. On pruža dodatnu pomoć sustavnom obrazovanju osnovnoškolske djece, uz davanje potrebnih informacija njihovim roditeljima o odgovornom ponašanju prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnoga nadzora odraslih. Više informacija o programu, dostupnim materijalima i aktivnostima potražite na:

http://bit.ly/TIAKOM1

U cilju edukacije roditelja i djece, HAKOM je pripremio i video o zaštiti djece na Internetu koji je dostupan na poveznici http://bit.ly/HAKOM5, a čija je glavna namjena upućivanje djece o prihvatljivom i odgovornom komuniciranju na Internetu te stvaranju odnosa povjerenja u kojem se djeca odraslima uvijek mogu obratiti ako se zbog korištenja Interneta osjećaju nelagodno, ustrašeno ili ugroženo. http://zaštita
Do sada su na mrežnim stranicama HAKOM-a objavljene i tri brošure koje donose praktične i korisne savjete o opasnostima i sigurnosti na Internetu, zaštiti privatnosti i osobnih podataka, načinima ponašanja i uporabe društvenih mreža. Brošura „Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona” dostupna je na:

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504

Slijedom navedenog, kako bismo program i dostupne edukativne materijale učinili korisnim i što dostupnijim roditeljima i djeci, molimo da na mrežnim stranicama škole i u Kutku za roditelje objavite obavijest o programu Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija te da uz nju objavite navedene poveznice te time omogućite dostupnost objavljenih materijala.
Nadalje, upućujemo da u sklopu komunikacije s roditeljima na sastancima Vijeća roditelja video bude predstavljen te da ga dodatno razrednici prezentiraju na sljedećem redovitom roditeljskom sastanku, s ciljem postizanja što veće svjesnosti o mogućim opasnostima, kao i o zaštiti djece na Internetu.
Dostupne materijale upućujemo koristiti u odgojno-obrazovnom radu u skladu s kurikulumom medupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i kurikulumom za nastavni predmet Informatika, čiji odgojno-obrazovni ishodi i očekivanja, uz ostale uključuju i učinkovito i odgovorno komuniciranje i suradnju u digitalnome okruženju te razumijevanje i odgovorno primjenjivanje sigurnosnih preporuka u cilju zaštite zdravlja, emocionalnog i društvenog razvoja učenika te poštivati pravne odrednice pri korištenju digitalnom tehnologijom u svakodnevnome životu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

12/02/2019

Share This: