Školski kurikulum

Školski kurikulum Poljoprivredne,prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića
utvrđen je planom i programom rada škole kroz izvannastavne aktivnosti,posebne programe,
dodatnu i dopunsku nastavu,izlete i putovanja,profesionalno informiranje i promidžbu škole
te ostale odgojno-obrazovne aktivnosti i programe.Pri izradi školskog kurikuluma stavljen
je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje.
Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših
učenika,roditelja i lokalne zajednice.Aktivnosti su planirane na načelima individualizma,
objektivnosti i interdisciplinarnosti.
Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su:postojanje stručne
kompetencije nastavnika,materijalno-tehničkih uvjeta škole, kvalitetne suradnja na relaciji roditelji-škola,učenik-nastavnik, nastavnici međusobno te podrška i pomoć lokalne zajednice.
Vjerujemo da će raznoliki programi koje nudimo učenicima doprinijeti kvalitetnijoj nastavi,
boljem uspjehu učenika,ali i boljoj komunikaciji na relaciji učenik-profesor.

 

     U prilogu možete pogledati  Školski kurikulum za 2016./2017.god. sk-kurikul-2016-03-10-repaired-recovered

Share This: