Natječaj za radno mjesto: spremačica

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20, 151/22),  Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000  Zadar  raspisuje               

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. spremačice,   nepuno radno vrijeme radno vrijeme, 7,2 sata dnevno, na određeno vrijeme,  zamjena za bolovanje, 1 izvršitelj.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

  • dokaz o završenoj osnovnoj/srednjoj školi;
  • dokaz o državljanstvu;
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Natječaj je otvoren od 3. do 11.  3. 2023.  godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Natječaj spremačica

03/03/2023

 

Share This: