Natječaj za više radnih mjesta

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20-Uredba, 151/22 i 156/23), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000, Zadar  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

                                   

 • Nastavnik/ca računalstva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta u području poljoprivrede – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca praktične nastave u programu obrazovanja za zanimanje agroturistički tehničar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca turizma i marketinga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca ugostiteljskog posluživanja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

 • Nastavnik/ca Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

 

 • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja;

 

 • dokaz o državljanstvu;

 

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i

 

 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H,  23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 15. siječnja do 23. siječnja 2024. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Natječaj – više predmeta- siječanj 2024.

Share This: