Obavijest o početku nastave

U ponedjeljak, 4. rujna 2023. započet će nastava prema rasporedu: 

PRVA SMJENA: POLJOPRIVREDA I VETERINA

DRUGA SMJENA: PREHRANA I VETERINA

PRVI RAZREDI

RAZRED

ZANIMANJE

RAZREDNIK

UČIONICA

VRIJEME

1. A

AGROTURSTIČKI TEHNIČAR/POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT

FILIP
MANDIČIĆ

11 (1. KAT)

8,00

1. B

TEHNIČAR  NUTRICIONIST

KATICA

NEKIĆ

13 (1. KAT)

10,30

1. C

VETERINARSKI TEHNIČAR

TAMARA
NARANČIĆ

16 (1. KAT)

8,00

1. D

POMOĆNI CVJEĆAR/POM.PEKAR

ŽELJKICA
ARALICA

2(PRIZEMLJE)

8,00

1. E

MESAR/PEKAR/CVJEĆAR

čRITA

MARŽIĆ

12 (1. KAT)

10,30

 

1. SMJENA – POLJOPRIVREDA

RAZRED

UČIONICA

VRIJEME

2. A

12

8,00

3. A

21

8,00

4. A

18

8,00

2. D

6

8,00

3. D

5

8,00

2. C

13

8,00

2. SMJENA: PREHRANA

RAZRED

UČIONICA

VRIJEME

2. B

21

10,30

3. B

18

10,30

4. B

 2

10,30

2. E

16

10,30

3. E

19

10,30

3. C

11

10,30

4. C

15

10,30

Share This: