Obavijest o skraćenoj nastavi i novom rasporedu

U ponedjeljak, 11. studenog 2019. zbog edukacije nastavnika nastava će biti skraćena prema satnici:

1. SMJENA:

0. 7.30 – 7.55
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
10’
4. 9.50 – 10.20
5. 10.25 – 10.55
6. 11.00 –11.30
7. 11.30– 12.00

2. SMJENA:

0. 11.00 – 11.30
1. 11.30 – 12.00
2. 12.05 – 12.35
3. 12.40 – 13.10
10’
4. 13.20 – 13.50
5. 13.55 – 14.25
6. 14.30 – 15.00

11/07/2019

 

Share This: