Obavijesti za maturante

Obavijesti A i B preuzete su sa stranice postani.student.hr koje ste dužni pratiti svakodnevno do objave konačne rang.lista za upis na odabrane studije na kojima ste ostvarili pravo upisa.

Bitno je da poredate studije prema Vašem  prioritetu. Kod dvopredmetnih studija obavezno stavite više studija pojedinog fakulteta. Nije potrebno brisati ostale studije na koje niste ostvarili pravo upisa (jedino one koje ne želite upisati, zbog plaćanja troškova fakultetu).

 Učenici koji nisu pristupili prijavljenom ispitu (neopravdani izostanak) na svojim stranicama postani.student, pod zaduženja, imaju podatke za uplatu ispita (175kn). Ako zaduženja ne riješite, do konačne objave rezultata, nećete dobiti potvrdu o položenim ispitima mature (ako se radi o izbornom predmetu) niti biti na rang-listi studija. Molimo da to riješite unutar nekoliko dana od objave ove obavijesti.

 A.

Privremene rang-liste

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista  20. srpnja 2020. iza 16:00h.

S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.

Napominjemo da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 20. srpnja do 14:59 h, a objava konačnih rang-lista je iza 16:00h.

B.

Ažurirajte e-mail adrese

S ciljem očuvanja zdravlja svojih budućih studenata, neka će visoka učilišta ove godine cjelokupni postupak upisa provesti online. Molimo zato buduće studente da prate web-stranice visokih učilišta koja žele upisati i da u svome korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere jesu li im podaci za kontakt ažurirani. Posebno se to odnosi na adresu elektroničke pošte putem koje će pojedina visoka učilišta dostavljati ključne informacije za upis.

07/15/2020

Share This: