PERMA-HORTI je primjer dobre prakse!

Projekt “PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturu i urbani dizajn” odabrana kao primjer dobre prakse na razini EU te je objavljen na stranicama Europske komisije. S obzirom da je odabrano 528 projekata na razini 28 zemalja članica EU, za razdoblje 2014-2020 ponos svih nas može biti veći, jer za isti uistinu ima razloga.

Podsjećamo, nositelj ovog projekta je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, a partneri su AGRRA (koja je bila zadužena za provedbu), OŠ Voštarnica, Udruga Porat, Nasadi d.o.o. i Sveučilište u Zadru. Voditelj projekta je  mag. ing. agr. Senad Salihović, viši stručni suradnik Odjela za razvoj i EU projekte Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije. Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.

Čestitamo svima uključenima u projekt!

05/14/2020

Share This: