Pravila ponašanja u virtualnoj učionici

Drage učenice i učenici,

u ovom izazovnom vremenu koje je pred nama, od ključne važnosti bit će suradnja razrednika, predmetnih nastavnika, stručnih suradnika, ravnateljice s jedne strane te vas s druge strane.

Kako bismo što jednostavnije odradili zadatke koji su pred nama, potrebno je usuglasiti pravila kojih ćemo se obostrano pridržavati. Molimo vas da ih pažljivo proučite.

Za početak, važno je napomenuti kako u virtualnoj učionici vrijede pravila koja inače vrijede i u našim stvarnim učionicama. Međutim, virtualno okruženje postavlja dodatne izazove za sve nas. Prvenstveno je važna primjerena komunikacija koja mora počivati na sljedećim načelima:

  1. međusobno poštovanje
  2. primjeren rječnik
  3. uvažavanje različitosti
  4. vrijeđanje i diskriminacija su strogo zabranjeni

Nepridržavanje prethodno navedenoga za posljedicu će imati postupanje u skladu s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Vjerujemo kako ćete pravila ponašanja u virtualnoj učionici poštivati te da neće biti potrebe posezanja za tim sredstvima.

 Nadalje, prilikom izvršavanja vaših obaveza morate se voditi sljedećim:

  1. uvažavanje postavljenih rokova
  2. redovita prisutnost u virtualnoj učionici – iako smo u virtualnim učionicama, i dalje vrijedi obaveza opravdavanja izostanka iz virtualne učionice putem ispričnice od strane roditelja koju će uputiti razredniku (vašu prisutnost moguće je pratiti u sustavu učenja na daljinu)
  3. za sve nejasnoće možete se obratiti razredniku, predmetnom nastavniku ili stručnom suradniku (ovisno o problemu koji imate) privatnom porukom u sustavu učenja na daljinu
  4. očekuje se svakodnevna interakcija s predmetnim nastavnicima po pitanju poslanih materijala i zadanih domaćih zadaća

Također, kao što imate određene obaveze, imate i određena prava. Vaše pravo je dobiti povratnu informaciju na sve zadatke i obaveze koje ćete izvršavati tijekom boravka i rada u virtualnoj učionici. Do utorka 17. ožujka 2020. godine najkasnije do 12:00 sati svi se trebate prijaviti u Yammer sustav. Ukoliko netko od vas ima problema s prijavom, obratite se svom razredniku putem maila. Vjerujemo i kako vas zanima što će biti s praktičnom nastavom – nju u sljedeća dva tjedna nećete imati.

Za daljnje informacije o tome, pravovremeno ćemo vas kontaktirati. Molimo vas da redovito pratite obavijesti na stranici škole i na školskim društvenim mrežama i unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju u vremenu koje je pred nama. Za sve nas ovo je novost, no zajedno ćemo se potruditi iz svega ovoga izvući najviše što možemo. Svi djelatnici škole žele vam ugodan i uspješan rad tijekom učenja na daljinu.

 Od ponedjeljka se družimo virtualno.

Ravnateljica: Jelena Gulan

Share This: