Prezentacija svih zanimanja naše škole

Za sve koji žele saznati više o Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru, kao i o svim zanimanjima koja se mogu učiti u našoj školi, mogu preuzeti prezentaciju:

https://drive.google.com/file/d/11JmoniaIQLv5YpSLNhvQVjiLgpdHeI0m/view?usp=sharing

06/18/2018

Share This: