Pripreme za blagdan Svih svetih

U četvrtak, 27. listopada 2022. u školi je povodom blagdana Svih svetih održana radionica – Izrada grobnih aranžmana. Radionicu su vodile nastavnice Višnja Sikirić i Željkica Aralica. Sudionici radionice bili su učenici trećih razreda zanimanja vrtlar, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar, svi zainteresirani nastavnici, učenici i ostali dionici škole. Kroz izradu raznih oblika aranžmana ostvarena je međupredmetna suradnja, a kakvo je bilo ozračje u radu i kako su izgledali izrađeni aranžmani možete vidjeti na slikama.

10/27/2022

Share This: