Raspored satnice i ostale izmjene

Raspored sati

Zbog novih uvjeta rada prilagođenih prevenciji epidemije COVID-19, u kojima nastavni sat traje 40 minuta, satnica i raspored pauza za učenike su izmijenjeni. Raspored vrijedi od utorka, 8. rujna 2020.

Promjene u satnici i rasporedu pauza:

  • školski sat traje 40 minuta
  • pauza je iza svakog sata 5 minuta, kad učenici ne smiju izlaziti iz učionice
  • iza drugog i četvrtog sata pauza traje 10 minuta i učenici mogu iskoristiti SAMO JEDNU od te dvije pauze prema rasporedu za izlazak iz škole. Prilikom izlaska, učenici se moraju zadržati unutar kruga škole.

Raspored pauza od 10 minuta po razredima:

SMJENA PREHRANE SMJENA POLJOPRIVREDE
1B  razred nakon 4. sata 1A  razred iza 2. sata
2B  razred nakon 4. sata 2A  razred iza 2. sata
3B  razred nakon 2. sata 3A  razred iza 2. sata
4B  razred nakon 4.sata 4a  razred iza 4. sata
3C  razred nakon 4. sata 1C  razred iza 4. sata
4C  razred nakon 2. sata 2C  razred iza 4. sata
1E  razred nakon 2 sata
2E  razred nakon 4. sata
3E  razred nakon 2. sata

 

Svi  D razredi rade pauzu u dogovoru s prof. stručne prakse ili prema njihovim potrebama.

 

RASPORED SATNICE:

  1. SMJENA:
0. 7.15 – 7.55
1. 8.00 – 8.40
2. 8.45 – 9.25
10’
3. 9.35 – 10.15
4.  10.20 – 11.00
10’
5.  11.10 – 11.50
6. 11.55 –12.35
7. 12.40– 13.20

 

  1. SMJENA: 
0. 13.15 – 13.55
1. 14.00 – 14.40
2. 14.45 – 15.25
10’
3. 15.35 – 16.15
4.  16.20 – 17.00
10’
5.  17.10 – 17.50
6. 17.55 –18.35
7. 18.40– 19.20

 

 

 

Share This: