Sjednica Školskog odbora- poziv

Na temelju članka 44. stavak 1. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića predsjednica Školskog odbora Anastazia Milardović poziva na 14. sjednicu Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. u 18.30 sati, u Uredu ravnateljice Škole.

Za sjednicu predložen je  d n e v n i   r e d:

1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Školskog odbora od 9. lipnja 2022. i 13. sjednice (putem e-maila) od
20. lipnja 2022.
2. Obavijest kandidatu o natječaju za ravnatelja/icu Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske
škole Stanka Ožanića, Zadar.
3. Ostalo

Poziv na sjednicu ŠO

06/30/2022

Share This: