Školski kurikulum

Školski kurikulum Poljoprivredne,prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića utvrđen je planom i programom rada škole kroz projekte, izvannastavne aktivnosti,posebne programe, dodatnu i dopunsku nastavu,izlete i putovanja,profesionalno informiranje i promidžbu škole te ostale odgojno-obrazovne aktivnosti i programe. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Aktivnosti su planirane na načelima individualizma, objektivnosti i interdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su:postojanje stručne kompetencije nastavnika,materijalnotehničkih uvjeta škole, kvalitetne suradnja na relaciji roditelji-škola,učenik-nastavnik, nastavnici međusobno te podrška i pomoć lokalne zajednice. Vjerujemo da će raznoliki programi koje nudimo učenicima doprinijeti kvalitetnijoj nastavi, boljem uspjehu učenika,ali i boljoj komunikaciji na relaciji učenik-profesor.

Školski kurikulum 2017./2018

Share This: