Školski odbor: poziv

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar predsjednica Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića saziva sjednicu Školskog odbora koja će se održati  u  petak, 7. listopada 2022.,  s početkom u 14.15  u Uredu ravnateljice Škole.

D n e v n i   r e d :

  1. Ovjera Zapisnika sa sjednica  Školskog odbora od 4. 7. 2022. i 7. 7. 2022. (elektronskim putem).
  2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Škole za 2022./2023. školsku godinu.
  3. Usvajanje Kurikuluma za 2022./2023. školsku godinu.
  4. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetih u cilju zaštite prava učenika.
  5. Ostalo.

Poziv možete preuzeti ovdje: Školski odbor poziv

10/06/2022

 

 

Share This: