Učenik s oštećenjem vida u redovnoj nastavi

U četvrtak, 15.09.2016 u našoj Školi održan je seminar za nastavnike naše škole na temu :Učenik s oštećenjem vida u redovnoj nastavi

Program rada:

1. 13,00- 13,45 – Ida Poljan- psihološke karakteristike slijepog adolescenta

2. 13,45- 14,30 – Ivana Rotim: Metodika rada sa slabovidnim učenikom u redovnoj školi

3. 14,35-15,30 – Blaženka Paković: Radionica za orijentaciju i kretanje i Brajevo pismo

4. 15,30-16,00 – Mirjana Peček: Prijenosno računalo

Displaying IMG_9919.JPGDisplaying IMG_9929.JPGDisplaying IMG_9923.JPG

Share This: