UPIS-DOSTAVA DOKUMENTACIJE

 

Učenici koji su stekli pravo upisa trebaju u školu donijeti:

UPISNICU, potpisanu od strane učenika i roditelja
Liječnička svjedodžba o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija i to:
Agroturistički tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada
Cvjećar: potvrda nadležnog školskog liječnika
Mesar: liječnička svjedodžba medicine rada
Pekar: liječnička svjedodžba medicine rada
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut: liječnička svjedodžba medicine rada
Prehrambeni tehničar: potvrda nadležnog školskog liječnika
Tehničar nutricionist: potvrda nadležnog školskog liječnika
Veterinarski tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada
Dokumentaciju kojom dokazuje dodatna prava na upis ukoliko su ga ostvarili
DOKUMENTE TREBA DOSTAVITI:

OD 11. DO 14. 7. 2016. OD 8,OO DO 14,00 SATI

15.7. 2016. OD 8,00 DO 16,00 SATI U ŠKOLU

Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu te liječničku svjedodžbu gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.

Share This: