Zaključci sa sjednice Školskog odbora

Zaključke s 22. sjednice Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar održane  8. ožujka 2023.  godine možete preuzeti ovdje: Zaključci 22. sjednice Školskog odbora

Share This: