Završni rad

Raspored obrana završnog rada

Raspored obrana završnog rada možete preuzeti/pogledati ovdje: Završni -ljetni 2018 poslani

 

Vremenik izrade i obrane završnog rada u šk.god. 2017./2018.

 

Sadržaj vremenika:

1.Rokovi za izbor tema

2.Prijava obrane završnog rada

3.Rokovi za izradbu i predaju završnog rada

4.Rokovi obrane završnog rada

5.Datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu

 

 

 

  1. ZIMSKI ROK

1.1. Donošenje tema za završni rad: do 20. listopada 2017. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2017.

1.2. Prijava obrane završnog rada: 28. i 29. studenog  2017.

1.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 24. – 26. siječnja 2018.

1.4. Rok obrane završnog rada: 12. i 13. veljače 2018.

1.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 20. veljače 2018.

 

  1. LJETNI ROK

2.1. Donošenje tema za završni rad: do 20. listopada 2017. Rok za izbor teme: do     31. listopada 2017.

2.2. Prijava obrane završnog rada: 26. i 27.ožujka 2018.

2.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 28. i 29. svibnja 2018.

2.4. Rok obrane završnog rada: 6. -7. lipnja 2018.

2.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 29. lipnja 2018.

 

  1. JESENSKI ROK

 

3.1. Donošenje tema za završni rad: do 20. listopada 2017. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2017.

3.2. Prijava obrane završnog rada: 28. i 29. lipnja 2018.

3.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 5. i 6. srpnja 2018.

3.4. Rok obrane završnog rada: 28. i 29. kolovoza 2018.

3.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 30. kolovoza 2018.

Upute za pisanje Završnog rada možete skinuti ovdje. UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA (1)

Share This: