Informacije razrednika

Razredni odjel Razrednik Dan Sat Smjena
1. A Ivo Batović srijeda 5. prehrana
1. B Blaželjka Marić srijeda 3. prehrana
1. C Tamara Narančić četvrtak 4. poljoprivreda
1. D Bruna Bišćan utorak 4 poljoprivreda
1. E Zorka Kokić ponedjeljak 3. prehrana
2. A Željka Kajmak četvrtak 5. poljoprivreda
2. B Barbara Gaćina četvrtak 5. prehrana
2. C Ivana Gaće srijeda 3. poljoprivreda
2. D Višnja Sikirić četvrtak 7. poljoprivreda
2. E Miro Sorić petak 3. prehrana
3. A Sanja Mrkić ponedjeljak 3. poljoprivreda
3. B Katica Nekić srijeda 4. prehrana
3. C Sayonara Mršić četvrtak 4. prehrana
3. D Marica S. Rita Maržić ponedjeljak 4. poljoprivreda
3. E Drinka Dujmović utorak 4. poljoprivreda
4. A Valentina Prtenjača srijeda 4. poljoprivreda
4. B Melita Ivanac utorak 4. prehrana
4. C Maja Žunić srijeda 5. prehrana