Obavijest o odabiru putničke agencije za ekskurziju

Na temelju sastanka Povjerenstva održanog 11. 2. 2019., u prilogu možete preuzeti dokument o odabiru najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave: Ekskurzija – odabrane ponude

 

Share This: