Upisi 2021. – dostava dokumentacije

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 7/17, 68/18, 98/19) srednje škole Zadarske županije oglašavaju NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. koji možete preuzeti ovdje: Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021-22

Ljetni upisni rok

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao vršit će se u razdoblju od 12. – 14. srpnja 2021.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno u Školu u vremenu od 8:00- 11:00 sati ili elektroničkim putem na skola@ppvs-ozanic.hr .

Uz upisnicu, potrebno je i dostaviti potpisanu privolu koju možete preuzeti ovdje: Privola (škole)

Ostala dokumentacija za zanimanja:

Agroturistički tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada

Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut: liječnička svjedodžba medicine rada ili potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Tehničar nutricionist: potvrda nadležnog školskog liječnika

Veterinarski tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada

Cvjećar: potvrda nadležnog školskog liječnika

Mesar: liječnička svjedodžba medicine rada; učenici u zanimanju Mesar trebaju dostaviti i ugovor o provedbi praktične nastave

Pekar: potvrda nadležnog školskog liječnika

Ponavljamo:

Učenik ili roditelj/skrbnik treba donijeti upisnicu, privolu i ostalu dokumentaciju za zanimanje koje  se upisuje u Poljoprivrednu, prehrambenu i veterinarsku školu Stanka Ožanića u vremenu od 8:00- 11:00 sati ili poslati elekroničkim putem na e-mail adresu skola@ppvs-ozanic.hr  u razdoblju od 12. – 14. srpnja 2021.

07/07/2021

Share This: